Nhân sự

Nguyễn Tuấn Anh

0965058855

Giám đốc

Hà Thi Lan

0246 2969 551

Nhân viên Marketing

Nguyễn Hoàng Minh

0246 2969 551

Thiết Kế

Lê Hoàng Yến

0246 2969 551

Nhân viên Kinh Doanh

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
Hotline : 0903.359.868